Kalliokoski, Jyrki. “Plurilingual Competence, Styles and Variation”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 2, no. 2 (December 31, 2011): 87–110. Accessed March 3, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2011.2.2.05.