Ingerpuu-Rümmel, Eva. “Teadmise Esiletulemine Võõrkeeletunni Multimodaalses Suhtluses”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3, no. 2 (December 31, 2012): 9-30. Accessed September 30, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2012.3.2.01.