Jürgenstein, Lea. “Koodivahetusest Peterburi Vanema Põlvkonna Eestlaste Keelekasutuses”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 3, no. 2 (December 31, 2012): 31-55. Accessed January 31, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2012.3.2.02.