Pajupuu, Hille, Rene Altrov, and Meelis Mihkla. “Saatesõna ESUKA – JEFUL Erinumbrile „Kõneuurimise Suundi II“”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10, no. 1 (December 17, 2019): 9-11. Accessed February 4, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.00b.