Kalvik, Mari-Liis, and Liisi Piits. “Sõna Esinemissagedus Ja tähenduste Eristamise Vajadus häälduse Mõjutajana”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10, no. 1 (December 17, 2019): 71–88. Accessed May 18, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.04.