Teras, Pire. “Sõnaalgulise /h/ Hääldus Samadel Kõnelejatel Avalikus Ja Argisuhtluses”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10, no. 1 (December 17, 2019): 211-231. Accessed October 5, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.11.