Teras, Pire. “Sõnaalgulise /h/ Hääldus Samadel Kõnelejatel Avalikus Ja Argisuhtluses”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 10, no. 1 (December 17, 2019): 211–231. Accessed June 23, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.11.