Laansalu, Tiina, Peeter Päll, and Tõnu Tender. “Katse Kirjeldada Artefaktinimesid”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11, no. 1 (June 30, 2020): 147–162. Accessed October 3, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2020.11.1.07.