Laansalu, Tiina, and Peeter Päll. “Marja Kallasmaa 70 [in English]”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11, no. 1 (August 27, 2020): 19–21. Accessed September 28, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2020.11.1.01b.