N/A. “Tabula Gratulatoria”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11, no. 1 (August 27, 2020): 11-13. Accessed February 4, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16702.