Faster, Mariko, and Peeter Päll. “Saateks”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 11, no. 1 (August 27, 2020): 5-6. Accessed December 3, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16704.