1.
Eslon P. Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamise ja keelte võrdlemise alus. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2016 Dec. 31 [cited 2024 Mar. 3];7(2):27-4. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.02