1.
Tüüts L, Argus R. Episteemilise modaalsuse leksikaalsete väljendusvahendite tajumisest: <i>arvatavasti</i>, <i>äkki</i> ja <i>võib-olla</i&gt;. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2016Dec.31 [cited 2022Oct.4];7(2):187-0. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.08