1.
Kruse M. Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2014Dec.31 [cited 2023Mar.30];5(3):37-6. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2014.5.3.02