1.
Kruse M. Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2014 Dec. 31 [cited 2024 Apr. 16];5(3):37-56. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2014.5.3.02