1.
Tenjes S. Multimodaalne suhtlus ja kognitsiooniuuringud pedagoogikas. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2014Dec.31 [cited 2023Jan.31];5(3):115-32. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2014.5.3.06