1.
Ernits E. Vadja kirjaviisist ja sõnaloomest. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2010Jul.1 [cited 2022Sep.30];1(1):41-6. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2010.1.1.03