1.
Kalvik M-L, Piits L. Sõna esinemissagedus ja tähenduste eristamise vajadus häälduse mõjutajana. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2019 Dec. 17 [cited 2024 May 18];10(1):71-88. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.04