1.
Teras P. Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2019 Dec. 17 [cited 2024 Jun. 23];10(1):211-3. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2019.10.1.11