1.
Lindström L. Keeldkõne mitmuse 1. isiku vormide varieerumine ja tüpoloogiline keelemuutus: kas probleem keelekorralduse jaoks?. ESUKA-JEFUL [Internet]. 2023 Oct. 19 [cited 2024 Feb. 23];14(1):227–262. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/21315