Editorial

Authors

  • Mihhail Lotman University of Tartu, Tallinn University
  • Igor Pilshchikov Tallinn University
  • Maria-Kristiina Lotman University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/smp.2013.1.1.01

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

<div class="WordSection1"><p>Anderson, Walter 1935. <em>Studien</em><em> </em><em>zur</em><em> </em><em>Wortsilbenstatistik</em><em> </em><em>der</em><em> </em><em>älteren</em><em> </em><em>estnischen</em><em> </em><em>Volkslieder. </em><em>Acta</em><em> </em><em>et</em><em> </em><em>Commentationes</em><em> </em><em>Universitatis</em><em> </em><em>Tartuensis</em><em> </em><em>B XXXIV</em>. Tartu: K. Mattiesen.</p><p>Lotman, Jurij 1964. <em>Lekcii po struktural’noj poetike</em>. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].</p><p>Mints, Zara (ed.) 1987. <em>Studia </em><em>metrica et poetica. Poeetiliste süsteemide dünaamika = </em><em>Trudy</em><em> </em><em>po metrike i poetike. Dinamika poeticheskikh sistem</em>. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].</p><p>Põldmäe, Jaak 1974. <em>Klassikalisi luuletus- ja stroofivorme</em>. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.</p><p>Põldmäe, Jaak 1975. Eesti silbilis-rõhulise värsisüsteemi uurimise meetod ja Betti Alveri poeemide nelikjambi rütm. In: Rätsep. Huno (ed.) <em>Keele modelleerimise probleeme </em><em>5. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised </em>363, 163-233.</p><p>Põldmäe, Jaak (ed.) 1976. <em>Studia metrica et poetica I. </em>Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].</p><p>Põldmäe, Jaak (ed.) 1977. <em>Studia metrica et poetica II. </em>Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].</p><p>Talvet, Jüri (ed.) 1982. <em>Studia metrica et poetica. Värsiõpetuse aktuaalseid probleeme ja soome-ugri värsitehnika küsimusi = Aktual’nye problemy stikhovedenija i voprosy finno-ugorskogo stikhoslozhenija</em>. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].</p><p>Talvet, Jüri (ed.) 1985. <em>Studia metrica et poetica. Poeetilise teksti tüpoloogia, tõlke ja retseptsiooni probleeme = Trudy po metrike i poetike. Problemy tipologii, perevoda i recepcii poeticheskogo teksta</em>. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].</p><p>Talvet, Jüri (ed.) 1990. <em>Studia metrica et poetica. Žanri ja kujundi poeetika = Trudy po metrike i poetike. Poetika zhanra i obraza. </em>Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].</p></div>

Downloads

Published

2014-04-22

Issue

Section

Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>