Verse Forms as Bearers of Semantic Values

Authors

  • Teresa Dobrzyńska Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.12697/smp.2014.1.2.05

Keywords:

verse forms, metrics, versology, semiotics, semantic value, intertextual relationship, axiology

Abstract

Verse forms may be employed as bearers of semantic values. The present paper intends to show the richness of this resource in literary texts. The semantic values of particular verse structures are interpreted here in terms of the semiotic categories introduced by C. S. Peirce: as symptoms, symbols, or iconic signs. The basis for this kind of reflection is earlier systematic study of various verse forms and their linguistic morphology conducted by a group of Polish and Slavic researchers (as part of the Comparative Slavic Metrics programme).

The semantic value can be attributed to the fact that verse forms function as filters of various linguistic units. It is why the metrical organisation of a text determines its stylistic characteristics. A verse form may be employed and interpreted in many different ways; for instance, to represent the social status of the speaker or to differentiate between various literary genres. Many metrical forms perform an iconic function. Some semantic values are derived from the intertextual relationships of a poem. Verse structure may also be seen as a kind of author’s signature. It may also be employed to perform axiological functions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Dłuska, Maria 1980. <em>Próba</em><em> </em><em>teorii</em><em> </em><em>wiersza</em><em> </em><em>polskiego</em>, 2nd edition. Kraków: Wydawnictwo Literackie.</p><p>Birkenmajer, Józef 1927. <em>Poszumy Bajkału</em>. Zakopane: Tadeusz Zwoliński.</p><p>Buczyńska-Garewicz, Hanna 1975. <em>Znak – znaczenie – wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej</em>. Warszawa: Książka i Wiedza.</p><p>Dobrzyńska, Teresa; Kopczyńska, Zdzisława 1974. <em>Tonizm</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Dobrzyńska, Teresa 2003. <em>Tekst – styl – poetyka</em>. Kraków: Universitas.</p><p>Dobrzyńska, Teresa 2012. Intertextual relations and axiology: Verse structures as vehicles of axiological values in poetry. In: <em>Slovo a Slovesnost </em>73(4), 299–311.</p><p>Herbert, Zbigniew 1995. <em>Studium</em><em> </em><em>przedmiotu</em>. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.</p><p>Herbert, Zbigniew 2007. <em>The Collected Poems: 1956–1998</em>. Valles, Alissa (ed., transl.), Miłosz, Czesław; Scott, Peter Dale (transl.). New York: Ecco. An Imprint of Harper Collins Publishers.</p><p>Czachowska, Jadwiga et al. (eds.) 2002. <em>Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948–2001. Książki i czasopisma. Bibliografia</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Červenka, Miroslav; Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1995. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. VI: <em>Europejskie</em><em> </em><em>wzorce</em><em> </em><em>metryczne</em><em> </em><em>w literaturach słowiańskich</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Gasparov, Mikhail L. 1973. K semantike daktilicheskoj rifmy v russkom khoree. In: Jakobson, Roman, van Schooneveld, C. H., Worth, Dean S. (eds.), <em>Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky</em>. The Hague, Paris: Mouton, 143–150.</p><p>Hollander, John 1975. <em>Vision and Resonance: Two Senses of Poetic Form. </em>New York: Oxford University Press.</p><p>Kloch, Zbigniew et al. (forthcoming). <em>Znakowe</em><em> </em><em>wartości </em><em>kultury</em>. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.</p><p>Kochanowski, Jan 1960. <em>Pieśni. Księgi wtóre</em>. In: Kochanowski, Jan, <em>Dzieła polskie</em>. Krzyżanowski, Julian (ed.). Warszawa: PIW, 274–300.</p><p>Komendziński, Tomasz 1996. <em>Znak</em><em> </em><em>i jego ciągłość. Semiotyka Peirce’a między percepcją a recepcją</em>. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława; Pszczołowska, Lucylla 1969. Znaczenie wyboru form wierszowych w kontekście literackim epoki. (Poezja polskiego baroku). In: <em>Pamiętnik Literacki </em>3, 195–210.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława 1970. Znaczenie wyboru formy wierszowej (na przykładzie polskiego 8-zgłoskowca). In: <em>Pamiętnik Literacki </em>4, 179–195.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława 1981. O wersyfikacji ‘Walca’ Czesława Miłosza. In: <em>Pamiętnik Literacki </em>4, 177–190.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława et al. 2007. <em>Znaczenie wyboru formy wiersza. Trzy studia</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1978. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. I: <em>Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1984. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. II: <em>Organizacja składniowa</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława; Pszczołowska, Lucylla 1986. Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu. Mickiewicz – Słowacki – Zaleski. In: <em>Pamiętnik Literacki </em>3, 143–156.</p><p>Levin, Jurij I. 1982. Semanticheskij oreol metra s semioticheskoj tochki zrenija. In: Isakov, Sergej (ed.), <em>Finitis XII lustris. Sbornik statej k 60-letiju Ju. M. Lotmana</em>. Tallinn: Eesti raamat.</p><p>Lotman, Mihhail 1988. Russkij stikh: semantika stikhotvornogo metra v russkoj pojezii vtoroj poloviny XIX v. (A. A. Fet i N. A. Nekrasov). In: <em>Słowiańska metryka porównawcza. </em>T. III: <em>Semantyka form wierszowych. </em>Wrocław: Ossolineum.</p><p>Mayenowa, Maria Renata 1969. Miejsce 10-zgłoskowca w literaturze XVI w. (Przyczynek do rekonstrukcji systemu). In: Jakubowski, Jan Zygmunt; Kulczycka- Saloni, Janina (eds.), <em>Europejskie związki literatury polskiej. Praca zbiorowa poświęcona Zofii Szmydtowej</em>. Warszawa: PWN, 89–98.</p><p>Mayenowa, Maria Renata 1971. Z zagadnień semantyki form wierszowych. In: Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska (eds.), <em>Metryka słowiańska</em>. Wrocław: Ossolineum, 285–292.</p><p>Mayenowa, Maria Renata 2000. <em>Poetyka</em><em> </em><em>teoretyczna.</em><em> </em><em>Zagadnienia</em><em> </em><em>języka</em>, 3rd edition. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Mickiewicz, Adam 1952. <em>Wybór pism</em>. Warszawa: Książka i Wiedza.</p><p>Mickiewicz, Adam 1944. <em>Poems</em>. Noyes, George Rapall (ed.). New York: The Polish Institute of Arts and Sciences in America.</p><p>Mikoś, Michael J. (ed.) 1995. <em>Polish Renaissance Literature: an Anthology</em>. Columbus, Ohio: Slavica.</p><p>Miłosz, Czesław 2013. <em>Poezje wybrane</em>, wybór i oprac. Zdzisław Łapiński. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Petrović, Svetozar 1968. The Metametrical Function of Verse Forms. In: <em>Teorie verše. </em><em>Theory of Verse. Teorija stikha</em>, t. II. Brno: Univerzita JEP.</p><p>Pszczołowska, Lucylla 1981. Semantyka form wierszowych. In: <em>Pamiętnik Literacki </em>4, 191–203.</p><p>Pszczołowska, Lucylla 1982. Verse forms – their stylistic and semantic values. In: <em>International Journal of Slavic Linguistic and Poetics </em>XXV/XXVI, 391–396.</p><p>Pszczołowska, Lucylla (ed.) 1988. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. III: <em>Semantyka</em><em> </em><em>form</em><em> wierszowych</em>. Wrocław: Ossolineum</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1992. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. IV: <em>Wiersz</em><em> </em><em>przekładu.</em><em> </em><em>Mickiewicz</em><em> </em><em>i Puszkin</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1993. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. V: <em>Sonet</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1998. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza.</em><em> </em>T. VII: <em>Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Pszczołowska, Lucylla 2002. <em>Wiersz – styl – poetyka</em>. Kraków: Universitas.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 2004. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. VIII: <em>Krótkie</em><em> </em><em>rozmiary</em><em> </em><em>wierszowe</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Lotman, Mihhail (eds.) 2011. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. IX: <em>Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Różewicz, Tadeusz 1994. <em>Poezje wybrane – Selected Poems</em>. Czerniawski, Adam (transl.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.</p><p>Taranovski (Taranovsky), Kiril 1939. Metode i zadaci savremene nauke o stihu kao discipline na granici lingvistike i istorije književnosti (problemi pesničkog ritma). In: <em>Izdanja Izvršnog odbora III Međunarodnog kongresa slavista </em>4, 108–132.</p><p>Taranovskij (Taranovsky), Kiril 1963. O vzaimootnoshenii stikhotvornogo ritma i tematiki. In: <em>American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists </em>The Hague: Mouton, 287–322.</p><p>Tarlinskaja, Marina 1989. Meter and meaning: Semantic associations of the English verse form. In: <em>Style </em>23, 238–260.</p><p>Urbańska, Dorota 1995. <em>Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p>Weintaub, Wiktor 1952. Kochanowski’s Renaissance Manifesto. In: <em>The Slavonic and East European Review </em>30(75), 412–424.

Downloads

Published

2014-12-31

Issue

Section

Articles