Comparative Slavic Metrics. Evolution of Aims and Methods of Investigation

  • Lucylla Pszczołowska

Downloads

Download data is not yet available.

References

Červenka, Miroslav; Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1995. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. VI: Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1978. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. I: Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania. Wrocław: Ossolineum.

Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1984. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. II: Organizacja składniowa. Wrocław: Ossolineum.

Pszczołowska, Lucylla (ed.) 1988. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. III: Semantyka form wierszowych. Wrocław: Ossolineum.

Pszczołowska, Lucylla 2002. Wiersz – styl – poetyka. Kraków: Universitas.

Pszczołowska, Lucylla; Lotman, Mihhail (eds.) 2011. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. IX: Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1992. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. IV: Wiersz przekładu. Mickiewicz i Puszkin. Wrocław: Ossolineum.

Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1993. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. V: Sonet. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1998. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. VII: Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Pszczołowska,  Lucylla;  Urbańska,  Dorota  (eds.)  2004.  Słowiańska  Metryka Porównawcza. T. VIII: Krótkie rozmiary wierszowe. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Ulicka, Danuta; Bolecki, Włodzimierz (eds.) 2012. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Warsawa: Wydawnictwo IBL.
Published
2014-12-31
Section
From archives