Comparative Slavic Metrics. Evolution of Aims and Methods of Investigation

Authors

  • Lucylla Pszczołowska

DOI:

https://doi.org/10.12697/smp.2014.1.2.06

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Červenka, Miroslav; Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1995. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. VI: <em>Europejskie</em><em> </em><em>wzorce</em><em> </em><em>metryczne</em><em> </em><em>w literaturach słowiańskich</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1978. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. I: <em>Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1984. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. II: <em>Organizacja składniowa</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Pszczołowska, Lucylla (ed.) 1988. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. III: <em>Semantyka</em><em> </em><em>form</em><em> wierszowych</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Pszczołowska, Lucylla 2002. <em>Wiersz – styl – poetyka</em>. Kraków: Universitas.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Lotman, Mihhail (eds.) 2011. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza.</em><em> </em>T. IX: <em>Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1992. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. IV: <em>Wiersz</em><em> </em><em>przekładu.</em><em> </em><em>Mickiewicz</em><em> </em><em>i Puszkin</em>. Wrocław: Ossolineum.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1993. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza.</em><em> </em>T. V: <em>Sonet</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1998. <em>Słowiańska</em><em> </em><em>Metryka</em><em> </em><em>Porównawcza</em>. T. VII: <em>Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p><p>Pszczołowska,  Lucylla;  Urbańska,  Dorota  (eds.)  2004.  <em>Słowiańska  Metryka Porównawcza</em>. T. VIII: <em>Krótkie rozmiary wierszowe</em>. Warszawa: Wydawnictwo IBL.</p>Ulicka, Danuta; Bolecki, Włodzimierz (eds.) 2012. <em>Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje</em>. Warsawa: Wydawnictwo IBL.

Downloads

Published

2014-12-31

Issue

Section

From archives