(1)
Eintalu, J. Loogikavigade Lubatavusest. SPE 2008, 1, 29-42.