(1)
Rosentau, M. Mida Inimene Tõeliselt Vajab? Tüpoloogiline määratlus. SPE 2009, 1, 92-109.