(1)
Tirol, T. Subjekti- Ja vabadusekäsituse Muutused Jean-Paul Sartre’i Fenomenoloogias Ja Eksistentsialismis. SPE 2017, 9, 48-79.