(1)
Matjus, Ülo. Martin Heidegger Meetodi Mõistest Oma Fenomenoloogia-Eelses Filosoofias. SPE 2020, 13, 143-153.