Kasak, E. (2009). Unistus tõelisest teadusest. Studia Philosophica Estonica, 1(3), 61-80. https://doi.org/10.12697/spe.2008.1.3.06