Rosentau, M. (2009). Mida inimene tõeliselt vajab? Tüpoloogiline määratlus. Studia Philosophica Estonica, 1(3), 92-109. https://doi.org/10.12697/spe.2008.1.3.08