Peedu, I. (2016). Evolutsiooniline epistemoloogia. II osa: põhilised vaidlusküsimused ehk kui edukaks võib evolutsioonilist epistemoloogiat pidada?. Studia Philosophica Estonica, 8(1), 51–90. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14344