Tirol, T. (2017). Subjekti- ja vabadusekäsituse muutused Jean-Paul Sartre’i fenomenoloogias ja eksistentsialismis. Studia Philosophica Estonica, 9(2), 48-79. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14361