Rosentau, M. (2018). Tõe ja vale vahel. Arusaamatuse epistemoloogia. Studia Philosophica Estonica, 11, 9-43. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14402