Kuusk, P. (2018). Tõejärgsest teadusest füüsika taustal. Studia Philosophica Estonica, 11, 64-76. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14405