Viik, T. (2018). Poliitilised emotsioonid „tõejärgsetes“ ühiskondades. Studia Philosophica Estonica, 11, 93-116. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14407