Luks, L. (2018). Tõejärgsusest tõsiselt—tõetus kui nihilismi ajastule vastav intellektuaalne hoiak. Studia Philosophica Estonica, 11, 128-147. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14409