Luks, L. (2009). Eimiski-kunst. Nihilistlikust loomest eesti luule näitel. Studia Philosophica Estonica, 85–111. https://doi.org/10.12697/spe.2009.2.1.05