Mölder, B. (2021). Teadmise märgid ja skeptiline väljakutse: intervjuu Jennifer Nageliga . Studia Philosophica Estonica, 14, 50–61. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18715