Kasak, Enn. 2016. “Objektiivsest Teadmisest C. S. Peirce’i Kosmoloogia näitel”. Studia Philosophica Estonica 8 (1):91-112. https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14345.