Tirol, Tarmo. 2017. “Subjekti- Ja vabadusekäsituse Muutused Jean-Paul Sartre’i Fenomenoloogias Ja Eksistentsialismis”. Studia Philosophica Estonica 9 (2), 48-79. https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14361.