Luks, Leo. 2018. “Tõejärgsusest tõsiselt—tõetus Kui Nihilismi Ajastule Vastav Intellektuaalne Hoiak”. Studia Philosophica Estonica 11 (November), 128-47. https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14409.