Vihalemm, Rein. 2009. “Teaduslik Teooria Kui Teadusfilosoofia Kategooria”. Studia Philosophica Estonica, August, 32-46. https://doi.org/10.12697/spe.2009.2.1.03.