Kasak, E. (2009) “Unistus tõelisest teadusest”, Studia Philosophica Estonica, 1(3), pp. 61-80. doi: 10.12697/spe.2008.1.3.06.