Tekku, P. (2021) “Filosoofiliste teoste tõlked eesti keelde ja nende retseptsioon 1944. aastani ”, Studia Philosophica Estonica, 14, pp. 11–36. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/16920 (Accessed: 2 October 2023).