Tirol, T. “Subjekti- Ja vabadusekäsituse Muutused Jean-Paul Sartre’i Fenomenoloogias Ja Eksistentsialismis”. Studia Philosophica Estonica, Vol. 9, no. 2, Dec. 2017, pp. 48-79, https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14361.