Matjus, Ülo. “Martin Heidegger Meetodi Mõistest Oma Fenomenoloogia-Eelses Filosoofias”. Studia Philosophica Estonica 13 (August 21, 2020): 143–153. Accessed December 5, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18089.