[1]
Kull, K. and Velmezova, E. 2023. How to develop semiotics: Paul Cobley. Sign Systems Studies. 51, 1 (Apr. 2023), 195–227. DOI:https://doi.org/10.12697/SSS.4.