(1)
Kull, K.; Velmezova, E. How to Develop Semiotics: Paul Cobley. SSS 2023, 51, 195-227.