Kull, K., & Velmezova, E. (2023). How to develop semiotics: Paul Cobley. Sign Systems Studies, 51(1), 195–227. https://doi.org/10.12697/SSS.4