Stjernfelt, Frederik. 2018. “A Peirce for the 21st Century”. Sign Systems Studies 46 (4):590-616. https://doi.org/10.12697/SSS.2018.46.4.09.