Kull, K. and Velmezova, E. (2023) “How to develop semiotics: Paul Cobley”, Sign Systems Studies, 51(1), pp. 195–227. doi: 10.12697/SSS.4.